TÄRKEITÄ LUKUJA 2016

Työeläkevakuutusmaksut
Sosiaaliturvamaksu
Palkansaajan ja yrittäjän sairasvakuutusmaksu
Työttömyysvakuutusmaksut
Työtapaturmavakuutus
Ryhmähenkivakuutus


TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUT 18-67-vuotias työntekijä tai yrittäjä
TyEL-maksu, v. 2016 käytetään vuoden 2014 palkkasummaa % palkoista
- alle 2 025 000 € 24,6 %
- 2 025 000 € - 32 400 000 € 25,1 %
Tilapäinen alennus vuonna 2016 -0,5% - -0,25%
- yli 32 400 000 € 25,1 %
Tilapäinen alennus vuonna 2016 -0,25%
Työntekijän osuus
Työnantaja pidättää vakuutusmaksun työntekijän palkasta ja maksaa sekä työnantajan että työntekijän maksun.
 
- työntekijän osuus, alle 53-vuotiaat 5,7 %
- työntekijän osuus, 53 vuotta täyttäneet 7,2 %
Kun palkkasumma on yli 2 025 000 €, maksuun vaikuttavat myös yrityksen omat työkyvyttömyys ja työttömyyseläkkeet.
Tilapäinen työnantaja  
Ei vakinaisesti työntekijöitä ja palkkasumma alle 8 238 €/ 6 kk. 25,1 %
TYEL-ansion alaraja 57,51 € / kk
YEL-maksu
- alle 53-vuotiaat 23,6 %
- 53 vuotta täyttäneet 25,1 %
Aloittavalle yrittäjälle 22%:n alennus 48 kuukauden ajan (mikäli aloittanut 31.12.2012 jälkeen)
- alle 53-vuotiaat 18,486 %
- 53 vuotta täyttäneet 19,656 %
Yritystoiminnan ensimmäisen kerran aloittavalle yrittäjälle 25%:n alennus (mikäli aloittanut ennen 1.1.2013)
- alle 53-vuotiaat 18,408 %
- 53 vuotta täyttäneet 19,578 %
YEL-työtulon alaraja 7557,19 €/v
YEL-työtulon yläraja 171 625,00 €/v
YEL-työtulon vähimmäismäärä osa-aikaeläkkeen saamiseksi 15 114,37 €/v

Työttömyysturva: yrittällä oikeus Kelan peruspäivärahaan
Yrittäjä voi liittyä työttömyyskassan jäseneksi

12 420,00 €/v
MYEL-maksu
Maatalousyrittäjän MYEL-maksu, jos työtulo on alle 26 281,69 €/v
- alle 53-vuotiaat 12,744 %
- 53 vuotta täyttäneet 13,554 %
Maksuprosentti nousee liukuvasti työtulovälillä 26 474,52 -41 602,87 €
41 602,87 €/v ylittävän työtulon osalta maksu on
- alle 53-vuotiaat 23,6 %
- 53 vuotta täyttäneet 25,1 %


 

SOSIAALITURVAMAKSU 16-67-vuotiaat
Yksityisen työnantajan sosiaaliturvamaksu
Yksityisen työnantajan sairasvakuutusmaksu ( sosiaaliturvamaksu)
Sotu-maksu (=työnantajan sairausvakuutusmaksu) maksetaan Verohallinnolle yhdessä muiden oma-aloitteisten verojen kanssa. Maksu 2,12 %.
Työnantajan sosiaaliturvamaksua ei makseta alle 16-vuotiaalle eikä 68 vuotta täyttäneelle maksetuista palkoista.

PALKANSAAJAN JA YRITTÄJÄN SAIRAUSVAKUUTUSMAKSU
Vakuutetun sairausvakuutusmaksu
palkansaajat
päivärahamaksu 0,82 % + sairaanhoitomaksu 1,30 %
2,12 %
yrittäjät
päivärahamaksu 0,82 % + sairaanhoitomaksu 1,30 %
Lisärahoitusosuus 0,13 %
2,25 %
etuudensaajat (eläke- ja etuustulo) 1,49 %
Maksu sisältyy ennakonpidätysprosenttiin, sitä ei pidätetä erikseen palkasta.

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUT 17-64-vuotiaasta

Tapaturmavakuutusyhtiö perii tapaturmavakuutusmaksun yhteydessä. 
Maksua ei peritä alle 17-vuotiaista eikä yli 65-vuotiaista työntekijöistä. 

Palkansaajista maksettava maksu:

  Yht. työnantajan osuus työntekijän / osaomistajan osuus
2 044 500 euron palkkasummaan asti 2,15 % 1,0 % 1,15 %
2 044 500 euroa ylittävältä osalta 5,05 % 3,9 % 1,15 %
TYEL-vakuutetun osaomistajan palkkasummasta
(Yel-vakuutuksen alaisilta ei peritä)
1,46 % 1,0 % 0,46 %


TYÖTAPATURMAVAKUUTUSMAKSU 2016
keskimäärin 0,90

Tapaturmavakuuttamisvelvollisuudesta ovat vapaat sellaiset pientyönantajat, joiden kalenterivuoden aikana työntekijöille maksamien palkkojen yhteissumma on enintään 1200 euroa.
Yel-yrittäjä ei ole tapaturmavakuuttamisvelvollinen.

RYHMÄHENKIVAKUUTUSMAKSU
Tapaturmavakuutusyhtiö perii tapaturmavakuutusmaksun yhteydessä. Maksut vaihtelevat yhtiöittäin. Maksuprosentti keskimäärin 0,07%.

Katso myös
- Yrityksen määräpäivät 2016
- Palkkalaskuri 2016
- Kilometrikorvaukset 2016
- Luontaisedut 2016
- Päivärahat 2016